BARTIN ÜNİVERSİTESİ

İHTİSASLAŞMA ALANINA YÖNELİK KELİMELER

 

Büyük Veri ve Analitik

 

Simülasyon

 

Otonom Robotlar

-Büyük Veri

-Makine Öğrenmesi

-Derin Öğrenme

-Yapay Zeka

-Biyoinformatik

-Metin Madenciliği

-Web Madenciliği

-Veri Madenciliği

-Veri Görselleştirme

-Yüksek Başarımlı Hesaplama

-Optimizasyon ve Karar Verme

-Matematiksel Modelleme

 

 

-Karma Simülasyon

-Dijital İkiz

-Kesikli Olay Simülasyonu

-Vekil Tabanlı Modelleme ve Simülasyon

-Sistem Dinamiği

-Petri Ağları

-Üç Boyutlu Modelleme

-3D Sanal Ortamlar

-Artırılmış Gerçeklik

-Karma Gerçeklik

-Sanal Gerçeklik

-Genişletilmiş Gerçeklik

-İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 

-İnsansız Hava Araçları

-İnsansız Deniz Araçları

-İnsansız Kara Araçları

-Güzergah Planlama

-Çevresel Gözlemleme Robotları

-Saha Robotiği

-Otonom Sistemler

-Otonom Araçlar

-Robotik Öğrenme

-Robot Navigasyonu

-Robot Manipulatör, Medikal Robotlar

 

 

 

 

 

Nesnelerin İnterneti

 

Dijital Dönüşüm

 

Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik

-Sensör Haberleşme (Sensor Communication)

-Sınır Bilişimi (Edge Computing)

-Akıllı Sistemler (Smart Systems)

-Bulut Mimarisi (Cloud Architecture

-Veri Toplama & Analizi (Data Collection & Analysis)

 

-İnsan Kaynakları

-Karar Verme Süreçleri

-İnsan-Teknoloji Etkileşimi

-Dijital Arkeoloji

-Açık Erişim ve Dijital Arşiv

-Engelsiz Yaşam ve Dijitalleşme

 

-Akıllı ve Sürdürebilir Yönetim

-Akıllı ve Sürdürebilir Ekonomi

-Akıllı ve Sürdürebilir Çevre

-Akıllı Vatandaş ve Katılım

-Akıllı ve Sürdürebilir Mobilite

-Akıllı ve Sürdürebilir Yaşam

-Akıllı ve Sürdürebilir Kentleşme

-Akıllı ve Sürdürebilir Güvenlik

-Filyos Bölgesi ve Denizaltı Mühendisliği

 

Siber Güvenlik

 

Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu

 

Kimyasal Teknolojiler

-Biyometrik Güvenlik Sistemleri

-Büyük Veri Güvenliği

-Siber Suç

-Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği

-Mobil ve Web Adli Bilişim

-Siber Güvenlik Hukuku

-Sızma Tespit ve Önleme Sistemleri

-Akıllı Sistemler Güvenliği

-Siber Güvenlik Ekonomisi

-Finans Sistemleri Güvenliği

-Siber Suç Sosyolojisi

-Siber Savaş

-Tıp Sistemleri Güvenliği

 

-İnsan Entegrasyonu

-Organizasyon Entegrasyonu

-Ekipman Entegrasyonu

-Süreç Entegrasyonu

-Ürün Entegrasyonu

-Tedarik Entegrasyonu

-Planlama ve Yönetim Entegrasyonu

-Müşteri Hizmetleri Yönetimi Entegrasyonu

 

-Biyoteknoloji

-Tanı Kitleri

-Batarya Teknolojileri

-Biyosensörler

-Entegre Atık Sistemleri

-Moleküler Biyoloji ve Genetik

-Biyomühendislik

-Doğalgaz Dönüşüm Teknolojileri

 

 

 

 

 

Bulut Teknolojisi

 

Akıllı Teknolojiler

 

Katmanlı Üretim

-Büyük Veri (Big Data)

-XaaS-Anything as a Service (Hizmet olarak her şey)

-SaaS - Software as a Service (Hizmet olarak yazılım)

-PaaS - Platform as a Service (Hizmet olarak platform)

-IaaS - Infrastructure as a Service (Hizmet olarak altyapı)

 

-Akıllı Endüstri

-Akıllı Enerji

-Akıllı Ev

-Akıllı Liman

-Akıllı Lojistik

-Akıllı Ulaşım

-Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite, Sağlık, Eğitim, Kütüphane, Üretim vb.)

 

-Seçici Yüzey sinterleme (SLS)

-3D Yazıcı

-Tersine Mühendislik

-Topoloji Optimizasyonu

-Eriyik Yığma (Fused Deposition Modelling – FDM)

-Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (Direct Metal Laser Sintering – DMLS)

-Çok Püskürtmeli Ergitme (Multi Jet Fusion – MJF)

-Elektron Işınlı Ergitme (Electron Beam Melting – EBM)

-Seçici Lazer Eritme (Selective Laser Melting – SLM)

Malzeme Jeti (Material Jetting)

 

Enerji Teknolojileri

 

 

 

Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamaları

-Alternatif Enerji Teknolojileri

-Enerji ve Enerji Verimliliği

-Yenilenebilir Enerji

-Hidrojen Enerji Teknolojileri

 

 

 

-Savunma Sanayi Malzemeleri

-Şekil Hafızalı Alaşım ve Kompozitler

-Süper İletkenler

-Nanomalzemeler