BARTIN ÜNİVERSİTESİ

İHTİSASLAŞMA ALANINA YÖNELİK KELİMELER

 

            Büyük Veri ve Analitik

 

Simülasyon

 

Otonom Robotlar

Büyük veri

Makine Öğrenmesi

Derin Öğrenme

Yapay Zeka

Biyoinformatik

Metin Madenciliği

Web Madenciliği

Veri Madenciliği

Veri Görselleştirme

Yüksek Başarımlı Hesaplama

Optimizasyon ve Karar Verme

Matematiksel Modelleme

 

 

Karma Simülasyon

Dijital İkiz

Kesikli Olay Simülasyonu

Vekil Tabanlı Modelleme ve Simülasyon

Sistem Dinamiği

Petri Ağları

Üç Boyutlu Modelleme

3D Sanal Ortamlar

Artırılmış Gerçeklik

Karma Gerçeklik

Sanal Gerçeklik

Genişletilmiş gerçeklik

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 

İnsansız Hava Araçları

İnsansız Deniz Araçları

İnsansız Kara Araçları

Güzergah Planlama

Çevresel Gözlemleme Robotları

Saha Robotiği

Otonom Sistemler

Otonom Araçlar

Robotik Öğrenme

Robot Navigasyonu

Robot Manipulatör, Medikal Robotlar

 

 

 

 

 

Nesnelerin İnterneti

 

Dijital Dönüşüm

 

Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik

Sensör Haberleşme (Sensor Communication)

Sınır Bilişimi (Edge Computing)

Akıllı Sistemler (Smart Systems)

Bulut Mimarisi (Cloud Architecture

Veri Toplama & Analizi (Data Collection & Analysis)

 

İnsan Kaynakları

Karar Verme Süreçleri

İnsan-Teknoloji Etkileşimi

 

Akıllı ve Sürdürebilir Yönetim

Akıllı ve Sürdürebilir Ekonomi

Akıllı ve Sürdürebilir Çevre

Akıllı Vatandaş ve Katılım

Akıllı ve Sürdürebilir Mobilite

Akıllı ve Sürdürebilir Yaşam

Akıllı ve Sürdürebilir Kentleşme

Akıllı ve Sürdürebilir Güvenlik

 

 

 

 

 

Siber Güvenlik

 

Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu

 

Kimyasal Teknolojiler

Biyometrik Güvenlik Sistemleri

Büyük Veri Güvenliği

Siber Suç

Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği

Mobil ve Web Adli Bilişim

Siber Güvenlik Hukuku

Sızma Tespit ve Önleme Sistemleri

Akıllı Sistemler Güvenliği

Siber Güvenlik Ekonomisi

Finans Sistemleri Güvenliği

Siber Suç Sosyolojisi

Siber Savaş

Tıp Sistemleri Güvenliği

 

İnsan Entegrasyonu

Organizasyon Entegrasyonu

Ekipman Entegrasyonu

Süreç Entegrasyonu

Ürün Entegrasyonu

Tedarik Entegrasyonu

Planlama ve Yönetim Entegrasyonu

Müşteri Hizmetleri Yönetimi Entegrasyonu

 

Biyoteknoloji

Tanı Kitleri

Batarya Teknolojileri

Biyosensörler

Entegre Atık Sistemleri

 

 

 

 

 

Bulut Teknolojisi

 

 

 

Katmanlı Üretim

Büyük Veri (Big Data)

XaaS-Anything as a Service (Hizmet olarak her şey)

SaaS - Software as a Service (Hizmet olarak yazılım)

PaaS - Platform as a Service (Hizmet olarak platform)

IaaS - Infrastructure as a Service (Hizmet olarak altyapı)

 

 

 

Seçici Yüzey sinterleme (SLS)

3D yazıcı

Tersine mühendislik

Topoloji Optimizasyonu

Eriyik Yığma (Fused Deposition Modelling – FDM)

Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (Direct Metal Laser Sintering – DMLS)

Çok Püskürtmeli Ergitme (Multi Jet Fusion – MJF)

Elektron Işınlı Ergitme (Electron Beam Melting – EBM)

Seçici Lazer Eritme (Selective Laser Melting – SLM)

Malzeme Jeti (Material Jetting)